Χάνθη, 05 Μαρτίου, 2016

ΠΡΟΣ: Γενική Ανακοίνωση

 

ΑΠΟ:  Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα Θράκης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γίνεται γνωστό ότι το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης σε

συνεργασία και με το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο (HEC) αποφάσισαν την 3τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Ανταμώματος στην Θράκη από 1 έως και 3 Ιουλίου 2016.

Η επιτυχία των προηγούμενων εκδηλώσεων του Ιουλίου του 2013 και του αντίστοιχου μήνα του 2014, η συμμετοχή εβδομήντα και πλέον συγκροτημάτων από διάφορα διαμερίσματα της πατρίδας μας και η συμμετοχή χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) χορευτών και λοιπών εθελοντών, όπως και το ενδιαφέρον τους για την φετινή διοργάνωση, μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε σε αυτή.

Η εκδήλωση που προγραμματίσθηκε και οργανώθηκε για το 2015 (3 έως και 5 Ιουλίου 2015), δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της αιφνίδιας προκήρυξης του δημοψηφίσματος της 5 Ιουλίου 2015.

Στόχος των φετινών εκδηλώσεων είναι η διεύρυνση της συμμετοχής εκπροσώπων και χορευτικών συγκροτημάτων από την Αμερική, Αυστραλία και Ευρωπαϊκές χώρες, όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, η προβολή της Θράκης και ειδικότερα του Νομού Ξάνθης και η ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην περιφέρεια αυτή της Ευρώπης.

Αιτήματα υποστήριξης των εκδηλώσεων έχουν υποβληθεί προς τον Δήμο Ξάνθης, τη Νομαρχία και την Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO.

 

Εκ μέρους του HEC                         .

Δημήτριος Α. Γεωργίου

Συντ. καθηγητής πανεπιστημίου

 

http://thraceppa.org/

hec@greece.org